Program 2022

PROGRAM 61. SABORA!

Napred prikazujemo raspored festivalskih dešavanja za 2022. godinu. Napominjemo da Organizator Sabora zadržava pravo promene satnice i sadržaja programa.