Politika Privatnosti

 1. Ovaj dokument predstavlja izjavu o privatnosti podataka o informacijama koje gucafestival.rs prikuplja tokom vaše posete I o tome kako se ove informacije koriste.
 2. Vebsajt www.gucafestival.rs (dalje: vebsajt) pridaje veliku važnost zaštiti privatnosti i poštuje zakonske propise o zaštiti podataka, a u nastavku želimo da vas informišemo koje podatke koristimo i kako postupamo sa vašim ličnim podacima.
 3. Vebsajt prikuplja e-mail adrese korisnika i to na osnovu poslate elektronske pošte s njihove strane, isključivo u svrhu pružanja odgovora na postavljena pitanja i upite, ito na način objašnjen u članu 10. ovog dokumenta.
 4. Osoba odgovorna za zaštitu podataka iz člana 3, je zakupac internet domena www.gucafestival.rs o čemu se možete informisati upitom o internet domenu, u skladu sa pravilima međunarodne organizacije ICANN.
 5. U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća možete nam se obratiti putem elektronske pošte preko adrese info@gucafestival.rs
 6. Vebsajt ne prikuplja podatke o posetiocima veb sajta, ne koristi programe za prikupljanje kolačića (cookies) niti na bilo koji način uslovljava posetioce ostavljanjem svojih ličnih podataka vlasniku vebsajta. Odnosno, sadržaj vebsajta je u celini dostupan bez potrebe da se ostavljaju lični podaci.
 7. Vebsajt ne prodajte, ne iznajmljuje niti na drugu način prosleđuje podatke trećim licima niti iz izvozi van teritorije Republike Srbije I EU, osim usluge iz člana 8.
 8. Vebsajt koristi usluge Google analitike, za potrebe analize statistike poseta stranica, vremena poseta idrugih podataka u skolupu usluga predmetnog servisa.
 9. Informacije ove vrste prikupljaju se anonimno i za statističke potrebe.
 10. Podatke pribavljene u skladu sa članom 3, vebsajt ne čuva niti ih integriše  bilo kakvu bazu kontakata. email adresa pošiljaoca ostaje kao trag isključivo unutar poslatog email-a i nadruge načine i svrhe se neće koristiti.
 11. Slanje email poruke u smislu člana 3, ima se smatrati saglasnošću za čuvanje podataka u smislu člana 10 ovog dokumenta.
 12. Posetilac vebsajta ukoliko želi da se njegov email ukloni nakon završetka prepiske, može to naznačiti u inicijalnom e-mailu ili bilo kom emailu nakon toga, odnosno uložiti prigovor u bilo kom trenutku ukoliko smatra da su mu podaci ugroženi, sve u skladu sa Zakonom iz člana 13.
 13. Vebsajt u potpunosti primenjuje odredbe Zakona o zaštiti podataka ličnost Republike Srbije, na čijoj teritoriji je i registrovan.